Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Youtube channel Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kỹ thuật Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hà Nội Hà Nội

CÁCH LƯU FILE TRÊN MÁY IN CẦM TAY MX3

Đăng bởi Lê Thị Mai Hương vào lúc 02/12/2023

CÁCH LƯU FILE TRÊN MÁY IN CẦM TAY MX3

Khi muốn in 1 văn bản trong 1 thời gian dài mà không muốn soạn nhiều lần thì sử dụng chức năng lưu văn bản trên máy in.

        
B1: Từ giao diện màn hình chính nhấp biểu tượng - ˃ Edit -> New để tạo 1 file mới:


B2: Nhấp vào biểu tượng -> Text: Để tạo 1 nội dung in theo yêu cầu.

Sau khi soạn xong nội dung in -> ra màn hình chính.


B3: Tiến hành lưu file: Nhấp -> Rename trên mà hình chính -> đặt tên cho file cần lưu -> ra màn hình chính -> save là ta đã lưu thành công file.

 


B4: Cách mở file văn bản đã lưu: Từ mà hình chính -> New chọn 1 file mới -> nhấp Files -> chọn file cần mở -> ok ra màn hình chính là mở ra file văn bản cần in.

Nhấp -> ok ra màn hình chính là mở ra file văn bản cần in.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: