Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Youtube channel Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kỹ thuật Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hà Nội Hà Nội

CÁCH TẠO VÀ IN SỐ LÔ TỊNH TIẾN TRÊN MÁY IN CẦM TAY MX3

Đăng bởi Lê Thị Mai Hương vào lúc 06/11/2023

CÁCH TẠO VÀ IN SỐ LÔ TỊNH TIẾN TRÊN MÁY IN CẦM TAY MX3

Khi muốn in số lô không liền kề (VD: số lô có bước nhảy 1-3-5-7-9 hoặc 0 – 5-10-15,…) thì sử dụng chức năng bước nhảy (Stepping) trên mục số đếm (Number) trên máy in phun cầm tay MX3.


B1: Từ màn hình nhấp -> Edit -> Funtion -> Number

 

 

B2: Tạo 1 số lô theo yêu cầu người dùng:

Tại giao diện của Number sẽ có các mục cho người dùng lựa chọn:

  1. Mục Hex: Chọn mã đếm để hiển thị cơ số. Hỗ trợ thập phân đếm từ 0-9; Thập lục phân đếm từ 0 đến 9, sau số 9 sẽ có 6 chữ số A,B,C,D,E,F rồi mới quay lại đếm => Thông thường chọn Hex
  2. Mục Bit: Lựa chọn số chữ số của dãy số đếm từ 0 - 9

VD: dẫy số có 4 chữ số thì chọn là 4, có 3 chữ số thì chọn 3,…

  1. Mục Supply: Có 2 lựa chọn

+ Not Supply: lựa chọn không có số “0” phía trước số đếm

+ Supply 0: lựa chọn có số “0” phía trước số đếm

VD: Ta chọn số “ 01” thay vì “ 1

  1. Mục Change: Có 2 lựa chọn

+ Reduction: lựa chọn số đếm giảm dần từ lớn đến bé

+ Increment: lựa chọn số đếm tăng dấn từ bé đến lớn

  1. Max value: Lựa chọn số có giá trị lớn nhất trong dẫy số tăng dần nếu ở mục 4 chọn “ Increment”
  2. Min value: Lựa chọn số có giá trị nhỏ nhất trong dẫy số giảm dần nếu ở mục 4 chọn “ Reduction”
  3. Current value: Lựa chọn số bắt đầu trong dẫy số đếm
  4. Repeat: Lặp lại số đếm
  5. Stepping: Bước nhẩy
  6. Mục Font: Lựa chọn Font chữ hoặc kích thước chữ tùy theo yêu cầu của người dùng

 

 

B2: Tại mục Stepping: lựa chọn đơn vị bước nhảy (đơn vị khoảng cách giữa các số lô liền kề) theo yêu cầu của người dùng.

Khi hoàn thành xong số lô nhấp -> OK ra màn hình

B3: Tiến hành in số lô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: