Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook Youtube channel Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kỹ thuật Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hà Nội Hà Nội

Các cách kiểm tra chất lượng đường hàn bạt HDPE

Đăng bởi Lê Ngọc Nam vào lúc 25/05/2023

Trong quá trình thi công màng chống thấm HDPE, cần thực hiện nhiều loại kiểm tra khác nhau để đảm bảo rằng màng hdpe thi công đã đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án. Các phương pháp kiểm tra gồm phương pháp phá hủy và không phá hủy trên tất cả mối hàn đã thực hiện.

Để biết rõ hơn, chúng ta đi vào chi tiết từng phương pháp:

Thử nghiệm phá hủy

Để xác minh rằng các đường hàn đáp ứng được yêu cầu về độ bền sẽ thực hiện thử nghiệm phá hủy. Một máy đo độ căng cầm tay đã hiệu chuẩn được đưa đến hiện trường và các mẫu đường hàn được kiểm tra độ tróc và độ cắt.

Kết quả kiểm tra vật lý (điều chỉnh đến 23 độ C) được so sánh với thông số kỹ thuật của dự án. Các đường nối không đáp ứng các thông số kỹ thuật của dự án được sửa chữa và kiểm tra lại. 

Các thử nghiệm phá hủy được thực hiện trên các mối hàn xác nhận chất lượng và trên các mẫu mối hàn. Có thể tìm thấy thêm chi tiết về thử nghiệm phá hủy trong ASTM D6392.

Tuy nhiên, trên thực tế, phương pháp phá hủy thường được cắt mẫu và thí nghiệm tại phòng thí nghiệm, nơi có đầy đủ máy móc thiết bị chuyên dụng.

Mẫu hàn

Mẫu hàn là mẫu được lấy ra khỏi màng địa chất đang được xây dựng để xác minh các đặc tính vật lý. Các mẫu vật được kiểm tra theo thông số kỹ thuật của dự án.

Các đường hàn không đạt yêu cầu kỹ thuật được sửa chữa và kiểm tra lại theo yêu cầu. Các mẫu vật có thể được lấy từ đầu các đường nối và từ các đường nối trong rãnh neo. 

Việc cắt bỏ một mẫu vật từ một mối hàn nên hoàn chỉnh đã qua kiểm tra không phá hủy và được ràng buộc bởi hai mối hàn đạt tiêu chuẩn đã qua kiểm định không có tác dụng gì để cải thiện hiệu suất của màng địa chất.

Kiểm tra không phá hủy

Tất cả các đường hàn thực hiện đều được kiểm tra 100% không phá hủy.

Có các phương pháp kiểm tra khác nhau để kiểm tra tất cả các loại đường nối màng địa.

Cần có các phương pháp kiểm tra cụ thể đối với từng màng địa do các đặc tính vật lý của màng địa

Kiểm tra áp suất không khí

Thử nghiệm áp suất không khí được thực hiện trên các đường nối được chuẩn bị bằng máy hàn nên chia cắt. Thợ hàn nêm tách đôi chuẩn bị hai mối hàn được ngăn cách bởi một kênh không liên kết. Kênh này được bịt kín ở cả hai đầu và được điều áp. Áp suất không khí giảm cho thấy một khu vực không được gắn biển sau đó được định vị và sửa chữa. 

Một đường giữ áp lực trong khoảng thời gian quy định cho thấy rằng đường may được liên kết hoàn toàn. Không khí là luồng khí thoát ra từ đầu đối diện với nơi nó được tạo áp suất để xác minh rằng đường may được thử nghiệm là liên tục. Chi tiết về thử nghiệm áp suất không khí trong tiêu chuẩn ASTM D5820.

Đối tượng áp dụng, hình thức áp dụng: chỉ áp dụng cho đường hàn kép có kênh khí nằm giữa được hàn kín hai đầu.

Kiểm tra hộp chân không

Thử nghiệm hộp chân không được thực hiện trên các mối hàn đùn và mối hàn trên màng dày và vật liệu được hỗ trợ. Đường may ngập dung dịch xà phòng và một hộp hút chân không được đặt bên trên. Chân không được vẽ trên hộp và người vận hành xem khu vực đường nối thông qua một cổng quan sát. Một dòng bong bóng sẽ chỉ ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong đường nối. Các khiếm khuyết được đánh dấu và sửa chữa. Thử nghiệm hộp chân không được nêu chi tiết trong ASTM D5641.

Áp dụng cho tất cả các đường hàn nhưng chủ yếu áp dụng cho đường hàn đùn, đồng thời áp dụng để kiểm tra các khuyết tật bề mặt màng chống thấm

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: